Skip to main content

Volume 19 (1964), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: Schaffova „Filozofia človeka“ a Bodnárov doslov)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 5, 485-491.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo a žena)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 5, 491-493.
File to download: PDF
(Original title: Filozofická viera Karla Jaspersa)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 5, 493-496.
File to download: PDF
(Original title: Posledná práca S. L. Rubinštejna v slovenčine)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 5, 497-499.
File to download: PDF