Skip to main content

Volume 21 (1966), 1

From Scientific Life

(Original title: Stretnutie juhoslovanských a československých filozofov)
Filozofia, 21 (1966), 1, 78-81.
File to download: PDF
(Original title: K dvom poňatiam dialektiky socializmu)
Filozofia, 21 (1966), 1, 82-88.
File to download: PDF
(Original title: Niekoľko poznámok k problematike odcudzenia)
Filozofia, 21 (1966), 1, 89-93.
File to download: PDF
(Original title: Človek ako rozhodovací prvok v spoločenskom systéme)
Filozofia, 21 (1966), 1, 94-99.
File to download: PDF