Skip to main content

Volume 25 (1970), 1

Views

(Original title: Systémovo-štruktúrny prístup a špecifikum filozofického poznania)
Filozofia, 25 (1970), 1, 60-66.
File to download: PDF
(Original title: Prax ako ontologický pojem)
Filozofia, 25 (1970), 1, 67-73.
File to download: PDF