Skip to main content

Volume 27 (1972), 3

Reviews, Notes, Information

(Original title: Filozofia a mesianizmus)
Filozofia, 27 (1972), 3, 306-310.
File to download: PDF
(Original title: Neznámy svet nekonečných množín)
Filozofia, 27 (1972), 3, 311-314.
File to download: PDF
(Original title: Vlastnosti času)
Filozofia, 27 (1972), 3, 314-318.
File to download: PDF
(Original title: Filozofická a interdisciplinárna štúdia o probléme osobnosti)
Filozofia, 27 (1972), 3, 318-322.
File to download: PDF