Skip to main content

Volume 28 (1973), 2

Views

(Original title: Rozvoj výskumu filozofických učení Východu v ZSSR)
Filozofia, 28 (1973), 2, 160-162.
File to download: PDF
(Original title: 50 rokov rozvoja filozofie prírodných vied v ZSSR)
Filozofia, 28 (1973), 2, 162-166.
File to download: PDF