Skip to main content

Volume 28 (1973), 6

Reviews, Notes, Information

(Original title: Nová sovietska učebnica filozofie)
Filozofia, 28 (1973), 6, 688-689.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o štruktúre spoločenského vedomia)
Filozofia, 28 (1973), 6, 690-693.
File to download: PDF
(Original title: Na čom pracujú, o čom diskutujú filozofi)
Filozofia, 28 (1973), 6, 693-697.
File to download: PDF
(Original title: Moderné problémy „poznateľnosti“)
Filozofia, 28 (1973), 6, 697-699.
File to download: PDF
(Original title: Nietzscheizmus a jeho interpretácie)
Filozofia, 28 (1973), 6, 699-703.
File to download: PDF