Skip to main content

Volume 34 (1979), 2

Reviews

(Original title: Štúdie z oblasti teórie poznania)
Filozofia, 34 (1979), 2, 231-236.
File to download: PDF
(Original title: O meraní)
Filozofia, 34 (1979), 2, 237-241.
File to download: PDF
(Original title: O vznikaní vedeckej teórie)
Filozofia, 34 (1979), 2, 242-245.
File to download: PDF