Skip to main content

Volume 41 (1986), 3

Reviews

(Original title: Filozofia a vedecké poznanie)
Filozofia, 41 (1986), 3, 365-371.
File to download: PDF
(Original title: Vedecko-technická revolúcia a budúcnosť ľudstva)
Filozofia, 41 (1986), 3, 372-374.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické a metodologické súvislosti vedy a techniky)
Filozofia, 41 (1986), 3, 374-378.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok ku skúmaniu javov integrácie súčasného vedeckého poznania)
Filozofia, 41 (1986), 3, 378-380.
File to download: PDF
(Original title: Aktuálny príspevok k rozpracovaniu materialistickej dialektiky)
Filozofia, 41 (1986), 3, 381-384.
File to download: PDF