Skip to main content

Volume 54 (1999), 7

Reflections - Essays

(Original title: Politická filozofia K. R. Poppera a imperatív otvorenej spoločnosti)
Filozofia, 54 (1999), 7, 495-504.
File to download: PDF
(Original title: Maticová logika)
Filozofia, 54 (1999), 7, 505-517.
File to download: PDF
(Original title: Pravda ako regulatívny ideál novej epistémy)
Filozofia, 54 (1999), 7, 518-525.
File to download: PDF
(Original title: O čom všetkom hovorí starý príbeh logu o konci mýtu?)
Filozofia, 54 (1999), 7, 526-531.
File to download: PDF