Skip to main content

Volume 62 (2007), 6

Scientific Life

(Original title: „Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie“ (Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava – Smolenice))
Filozofia, 62 (2007), 6, 565-567.
File to download: PDF
(Original title: Tretí ročník Bratislavských filozofických dní)
Filozofia, 62 (2007), 6, 567.