Skip to main content

Volume 65 (2010), 5

Reflections

(Original title: Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy)
Filozofia, 65 (2010), 5, 485-492.
File to download: PDF
(Original title: Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou a morálkou: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dvojznačnosť etických pojmov)
Filozofia, 65 (2010), 5, 493-498.
File to download: PDF