Skip to main content

Volume 70 (2015), 6

Reviews

(Original title: Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. a kol.: Patočka a novoveká filozofia)
Filozofia, 70 (2015), 6, 479-482.
File to download: PDF
(Original title: Patočka, J.: Platónova péče o duši a spravedlivý stát)
Filozofia, 70 (2015), 6, 483-485.
File to download: PDF
(Original title: Zahavi, D.: Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy and Shame)
Filozofia, 70 (2015), 6, 485-488.
File to download: PDF
(Original title: Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun)
Filozofia, 70 (2015), 6, 488-493.
File to download: PDF