Skip to main content

Publications of the Author

Magda Holubová
Number of publications: 15

1990

Holubová, M. . (1990). Kultúrnoantropologická koncepcia Ericha Rothackera. Filozofia, 45(4), 418-429. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/4/418-429.pdf

1988

Holubová, M. . (1988). K dialektike spoločenského a individuálneho vedomia. Filozofia, 43(1), 39-47. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/39-47.pdf

1986

Holubová, M. . (1986). Súčasné tendencie vo vývoji buržoáznej filozofickej antropológie. Filozofia, 41(6), 706-718. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/706-718.pdf
Holubová, M. . (1986). XIV. ročník varnianskej školy. Filozofia, 41(5), 616-618. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/5/616-618.pdf
Holubová, M. . (1986). Kolokvium o spoločenskom vedomí. Filozofia, 41(4), 464-467. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/464-467.pdf

1985

Holubová, M. . (1985). K problému vzťahu prírodného a sociálneho. Filozofia, 40(3), 312-325. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/312-325.pdf

1984

Holubová, M. . (1984). Kritická analýza problému kultúry a techniky v koncepcii A. Gehlena. Filozofia, 39(6), 701-712. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/6/701-712.pdf

1983

Holubová, M. . (1983). Príspevok ku kritike súčasnej buržoáznej filozofie. Filozofia, 38(5), 653-656. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/5/653-656.pdf
Holubová, M. . (1983). K problému podstaty človeka v diele K. Marxa. Filozofia, 38(3), 334-346. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/334-346.pdf

1982

Holubová, M. . (1982). Redukcionizmus filozofickej antropológie. Filozofia, 37(5), 657-668. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/657-668.pdf