Skip to main content

Publications of the Author

Evelína Bodnárová
Number of publications: 11

1988

Bodnárová, E. . (1988). Filozofické východiská novších koncepcií. Filozofia, 43(4), 423-435. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/4/423-435.pdf

1987

Bodnárová, E. . (1987). Funkcia estetických potrieb v procese formovania so­cialistického spôsobu života. Filozofia, 42(1), 62-65. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/62-65.pdf

1985

Bodnárová, E. . (1985). Estetické potreby a ich vplyv na spôsob života v so­ cialistickej spoločnosti. Filozofia, 40(6), 680-692. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/680-692.pdf

1983

Bodnárová, E. . (1983). Vzťah materiálneho a duchovného aspektu v kultúre. Filozofia, 38(2), 243-252. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/243-252.pdf

1981

Bodnárová, E. . (1981). Gnozeologické východiská výskumu kultúrnych potrieb. Filozofia, 36(5), 535-548. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/535-548.pdf

1979

Bodnárová, E. . (1979). Kultúra a ľudské potreby. Filozofia, 34(4), 415-429. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/415-429.pdf

1978

Bodnárová, E. . (1978). Z filozofického života v NDR. Filozofia, 33(4), 472-479. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/4/472-479.pdf

1971

Bodnárová, E. . (1971). Problém človeka v súčasnej filozofii. Filozofia, 26(1), 102-106. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/102-106.pdf

1969

Bodnárová, E. . (1969). Antinómie existenciálnej teórie bytia. Filozofia, 24(6), 575-586. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/6/575-586.pdf
Bodnárová, E. . (1969). K úmrtiu K. Jaspersa. Filozofia, 24(4), 460-461. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/4/460-461.pdf