Skip to main content

Publications of the Author

Ján Štohl
Number of publications: 2

1983

Štohl, J. . (1983). Problémy a perspektívy súčasnej astronómie. Filozofia, 38(2), 213-228. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/213-228.pdf

1979

Štohl, J. . (1979). Kritika pozitivistických interpretácií kozmologických teórií. Filozofia, 34(5), 564-569. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/5/564-569.pdf