Skip to main content

Publications of the Author

Magda Splítková
Number of publications: 1

1981

Splítková, M. . (1981). Súčasná buržoázna filozofia a náboženstvo. Filozofia, 36(3), 336-339. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/3/336-339.pdf