Skip to main content

Publications of the Author

Marek Mikušiak
Number of publications: 4

2019

Mikušiak, M. . (2019). O klasifikácii definícií. Filozofia, 74(2), 139-153. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.2.5

2017

Mikušiak, M. . (2017). Jazyk a metóda metafilozofie. Filozofia, 72(4), 312-324. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/4/312-324.pdf

2013

Mikušiak, M. . (2013). Spor o princíp sporu. Poznámky k myšlienkam J. Peregrina. Filozofia, 68(2), 157-165. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/157-165.pdf

2012

Mikušiak, M. . (2012). Peregrin, J.: Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Filozofia, 67(2), 177-179. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/177-179.pdf