Skip to main content

Publications of the Author

Jindřich Pinkava
Number of publications: 6

1978

Pinkava, J. . (1978). XV. mezinárodní kongres dějin přírodních věd a techniky. Filozofia, 33(5), 557-560. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/5/557-560.pdf
Pinkava, J. ., & Vogel, H. . (1978). Filozofické a metodologické otázky struktury. Filozofia, 33(1), 61-75. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/1/61-75.pdf

1974

Klušin, V. I., & Pinkava, J. . (1974). Vztah látky a pole jako fyzikální projev dialektické jednoty hmotného světa. Filozofia, 29(5), 504-517. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/5/504-517.pdf

1973

Pinkava, J. . (1973). VII. medzinárodný estetický kongres. Filozofia, 28(2), 178-182. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/2/178-182.pdf

1972

Pinkava, J. . (1972). XIII. mezinárodní kongres o dějinách vědy a IV. mezinárodní kongres logiky, metodologie a filosofie vědy. Filozofia, 27(2), 196-199. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/2/196-199.pdf

1971

Pinkava, J. . (1971). Náročná učebnice filosofie. Filozofia, 26(4), 436-440. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/436-440.pdf