Skip to main content

Publications of the Author

Pavel Škurinov
Number of publications: 1

1975

Škurinov, P. . (1975). Konceptuálny pluralizmus súčasnej buržoáznej filozofie. Filozofia, 30(3), 253-261. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/3/253-261.pdf