Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Gregor
Number of publications: 3

1967

Gregor, J. . (1967). K niektorým otázkam genézy strany. Filozofia, 22(5), 513-524. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/513-524.pdf
Gregor, J. . (1967). Úvahy o našej revolúcii. Filozofia, 22(1), 3-11. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/3-11.pdf

1960

Gregor, J. . (1960). Kniha, ktorá slúži ako návod pre praktickú činnosť. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 322-326. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/322-326.pdf