Skip to main content

Publications of the Author

Stanislav Dornič
Number of publications: 4

1961

Dornič, S. . (1961). O škodlivosti vplyvu náboženskej výchovy na psychiku dieťaťa. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 136-138. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/136-138.pdf
Dornič, S. . (1961). A. Robertson, Racionalismus v theorii a praxi. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 148-149. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/148-149.pdf
Dornič, S. . (1961). T. I. Ojzerman, Neotomizmus — filozofia súčasnej reakčnej buržoázie. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 149. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/149.pdf

1956

Dornič, S. . (1956). Otázka zmyslových klamov v teórii poznania. Slovenský Filozofický časopis, 11(2), 188-196. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/2/188-196.pdf