Skip to main content

Publications of the Author

Tomáš Štraus
Number of publications: 1

1958

Štraus, T. . (1958). O mnohostrannosti metód estetického skúmania. Slovenský Filozofický časopis, 13(1), 17-33. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/1/17-33.pdf