Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Manda
Number of publications: 4

2017

Manda, V. . (2017). Kanda, R. a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Filozofia, 72(6), 500-502. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/500-502.pdf

2013

Manda, V. . (2013). Lockov pojem slobody. Filozofia, 68(2), 105-113. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/105-113.pdf

2012

Manda, V. . (2012). Koncept vlastníctva v Lockovej politickej filozofii. Filozofia, 67(4), 291-302. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/4/291-302.pdf

1981

Manda, V. . (1981). Problematika sociálnych záujmov v leninizme. Filozofia, 36(4), 462-467. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/462-467.pdf