Skip to main content

Publications of the Author

Kristián Stacho
Number of publications: 1

2015

Stacho, K. . (2015). Správa z medzinárodnej kantovskej vedeckej filozofie. Filozofia, 70(6), 494-495. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/494-495.pdf