Skip to main content

Publications of the Author

Lucia Galovičová
Number of publications: 2

2013

Adámal, J. ., Galovičová, L. ., Klimová, I. ., Kompiš, M. ., & Vacek, M. . (2013). Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 68(6), 544-547. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/544-547.pdf

2011

Galovičová, L. . (2011). Fraassen, B. C. van: Scientific Representation: Paradoxes of Perspective. Filozofia, 66(4), 386-390. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/386-390.pdf