Skip to main content

Publications of the Author

Katarína Poláková
Number of publications: 2

2011

Poláková, K. . (2011). Buraj, I. a kol.: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť. Filozofia, 66(3), 287-291. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/287-291.pdf
Poláková, K. . (2011). Správa z vedeckého sympózia Za zrkadlom modernity. Filozofia, 66(3), 298-299. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/298-299.pdf