Skip to main content

Publications of the Author

Elena Urbancová
Number of publications: 4

2010

Urbancová, E. . (2010). Imago sui v Senecových Listoch Luciliovi. Filozofia, 65(3), 249-256. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/3/249-256.pdf

2009

Urbancová, E. . (2009). Mravnosť verzus prospech v Ciceronovej rozprave O povinnostiach. Filozofia, 64(6), 527-534. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/527-534.pdf

2008

Urbancová, E. . (2008). Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba. Filozofia, 63(1), 84-85. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/1/84-85.pdf

2003

Urbancová, E. . (2003). M. Tullius Cicero a tvorba latinského filozofického slovníka. Filozofia, 58(8), 513-522. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/8/513-522.pdf