Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Oborný
Number of publications: 2

2006

Oborný, J. ., & Štefaničiaková, E. . (2006). Náčrt novej témy filozofického myslenia – „Filosofická kinantropologie“ (I. Jirásek). Filozofia, 61(9), 768-769. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/9/768-769.pdf

1981

Oborný, J. . (1981). Současný technický pokrok a problematika odcizení člověka v kapitalistické společnosti. Filozofia, 36(5), 577-589. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/577-589.pdf