Skip to main content

Publications of the Author

Paul Ricœur
Number of publications: 2

2000

Ricœur, P. . (2000). Medzi časom smrteľným a monumentálnym: Pani Dallowayová. Filozofia, 55(3), 263-272. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/3/263-272.pdf

1993

Ricœur, P. . (1993). Človek ako predmet filozofie. Filozofia, 48(10), 638-645. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/10/638-645.pdf