Skip to main content

Publication Details

How to Conceive of the Perceivable? Hades as a Metaphor of the Sensible World in Plotinus

(Original title: Ako nazerať na to, čo je vnímateľné? Hádes ako metafora zmyslového sveta u Plotina)
Filozofia, 64 (2009), 9, 894-902.
Type of work: Reflections
Publication language: Slovak
Abstract

Plotinos použije pri premýšľaní o zmyslovom svete okrem iného obraz Hádu a pojem matérie. V predkladanom texte nám ide o pozitívne reinterpretovanie negatívnej metafory Hádu a negatívneho pojmu matérie. Ide nám o to, či a ako by sme mohli po akceptovaní takého ponímania zmyslového sveta, ktoré ho stotožňuje s preludom, udržať podobnosť zmyslového s inteligibilným a zároveň nájsť v takom svete istý hodnotný vzťah k veciam a druhým.

Keywords

Sensible world, Hades, Matter, Delusion, Similarity

File to download: PDF