Skip to main content

Volume 25 (1970), 6

Reviews, Notes, Information

(Original title: Štruktúrna analýza — nevyhnutná podmienka pravdivého poznania)
Filozofia, 25 (1970), 6, 616-621.
File to download: PDF
(Original title: Prvý ročník Teorie a metody)
Filozofia, 25 (1970), 6, 621-623.
File to download: PDF