Skip to main content

Volume 27 (1972), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: Prínos do poznania Feuerbachovej filozofie)
Filozofia, 27 (1972), 4, 409-410.
File to download: PDF
(Original title: Estetické hodnoty a ich meradlá)
Filozofia, 27 (1972), 4, 410-412.
File to download: PDF
(Original title: Myslenie a reč)
Filozofia, 27 (1972), 4, 412-415.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodný sovietsky zborník o existencialistickej filozofii)
Filozofia, 27 (1972), 4, 415-417.
File to download: PDF
(Original title: Gnozeologická analýza každodenného náboženského vedomia)
Filozofia, 27 (1972), 4, 417-420.
File to download: PDF
(Original title: Základy všeobecnej teórie umenia)
Filozofia, 27 (1972), 4, 420-424.
File to download: PDF