Skip to main content

Volume 27 (1972), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: Priestor, čas, pohyb)
Filozofia, 27 (1972), 5, 499-504.
File to download: PDF
(Original title: Filozofická práca o pravdepodobnosti)
Filozofia, 27 (1972), 5, 504-506.
File to download: PDF
(Original title: Monografia A. F. Korobkova o spoločensko-politickom a filozofickom myslení v Indonézii)
Filozofia, 27 (1972), 5, 506-508.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok ku skúmaniu filozofických základov prírodných vied v 19. storočí)
Filozofia, 27 (1972), 5, 508-515.
File to download: PDF