Skip to main content

Publications of the Author

František Tobiáš
Number of publications: 4

1977

Tobiáš, F. . (1977). Hegel o dialektike živej prírody. Filozofia, 32(6), 664-676. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/6/664-676.pdf

1974

Tobiáš, F. . (1974). O Kantovej hypotéze vývoja vesmíru. Filozofia, 29(6), 662-675. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/6/662-675.pdf

1972

Tobiáš, F. . (1972). Príspevok ku skúmaniu filozofických základov prírodných vied v 19. storočí. Filozofia, 27(5), 508-515. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/508-515.pdf

1971

Tobiáš, F. . (1971). Hegel o filozofických problémoch geológie. Filozofia, 26(1), 45-54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/45-54.pdf