Skip to main content

Volume 28 (1973), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: Strana a socialistická kultúra)
Filozofia, 28 (1973), 4, 444-446.
File to download: PDF
(Original title: Štúdie z histórie marxisticko-leninskej etiky v ZSSR)
Filozofia, 28 (1973), 4, 446-449.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika a súčasná fyzika)
Filozofia, 28 (1973), 4, 449-452.
File to download: PDF
(Original title: Filozof o problémoch techniky)
Filozofia, 28 (1973), 4, 452-455.
File to download: PDF
(Original title: Příspěvek ke studiu dějin marxisticko-leninské filosofie)
Filozofia, 28 (1973), 4, 455-458.
File to download: PDF