Skip to main content

Volume 33 (1978), 5

Papers

(Original title: Spoločenskovedný výskum v SAV a prax výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti)
Filozofia, 33 (1978), 5, 495-502.
File to download: PDF