Skip to main content

Volume 61 (2006), 9

Reflections

(Original title: Klasická čínska ontológia a jej terminologické vyjadrenia ako príklad inšpirácie pre transmodernú svetovú metafilozofiu)
Filozofia, 61 (2006), 9, 752-762.
File to download: PDF