Skip to main content

Volume 65 (2010), 8

Reviews

(Original title: Raclavský, J.: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání)
Filozofia, 65 (2010), 8, 804-806.
File to download: PDF
(Original title: Cmorej, P.: Analytické filozofické skúmania)
Filozofia, 65 (2010), 8, 807-813.
File to download: PDF