Skip to main content

Volume 73 (2018), 1

Reviews

(Original title: Jemelka, P.: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie)
Filozofia, 73 (2018), 1, 75-79.
File to download: PDF
(Original title: Javorská, A. − Kocinová, L. − Wagnerová, S. (eds.): (Meta)filozofia − prax)
Filozofia, 73 (2018), 1, 79-83.
File to download: PDF