Skip to main content

Volume 76 (2021), 5

Book Reviews

(Original title: ŠVANTNER, Martin – KARĽA, Michal – ŠEDIVCOVÁ, Karolína (eds.): Semiotické marginálie: Mezi epistemologií, estetikou a politikou)
Filozofia, 76 (2021), 5, 377 – 379.
File to download: PDF
(Original title: VIŠŇOVSKÝ, Emil: Veda ako sociokultúrna praktika)
Filozofia, 76 (2021), 5, 380 – 383.
File to download: PDF
(Original title: BRÁZDA, Radim: Filozofové ve městě)
Filozofia, 76 (2021), 5, 384 – 388.
File to download: PDF