Skip to main content

Volume 77 (2022), 7

Book Reviews

(Original title: Normatívnosť ako kľúč k človeku: medzi darvinovskou evolúciou a normativitou – nad knihou Jaroslava Peregrina: Člověk jako normativní tvor)
Filozofia, 77 (2022), 7, 563 - 569.
File to download: PDF