Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Božena Švihranová
Počet príspevkov: 3

1972

Švihranová, B. . (1972). Myslenie a reč. Filozofia, 27(4), 412-415. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/412-415.pdf

1966

Švihranová, B. . (1966). O filozofii a pedagogike. Filozofia, 21(6), 664-666. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/664-666.pdf
Švihranová, B. . (1966). Psychológia správneho myslenia. Filozofia, 21(3), 350-351. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/350-351.pdf