Skočiť na hlavný obsah

Distribúcia a predplatné tlačeného vydania

Distribúcia SR

ARES, spol. s r. o.
Elektrárenská 12091
831 04 Bratislava 3
Tel.: (+421 2) 4341 4664
Fax: (+421 2) 4820 4511
E-mail: ares@ares.sk
URL: www.ares.sk

Distribúcia v zahraničí

KUBON and SAGNER
Buchexport-Import GmbH
803 28 München
Germany
Tel.: 0049 89 54 218 142
E-mail: postmaster@kubon-sagner.de

Predplatné

Cena jedného čísla: 2,80 €
Ročné predplatné (bez poštovného): 28 €
(predplatné si možno objednať u distribútorov alebo na adrese redakcie Filozofia: filofilo@savba.sk)

Voľný predaj

VEDA, Vydavateľstvo SAV, Štefánikova 3, 821 04 Bratislava;
ARTFORUM, Kozia 20, 811 03 Bratislava;
AMALTEA, Štefánikova 5, 917 01 Trnava;
ARTFORUM, Mlynská 6, 040 01 Košice;
CAMPUS, kníhkupectvo, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov;
ALTER EGO, Hlavné nám. 3, 060 01 Kežmarok;
POD VŔŠKOM, Kupecká 7, 949 01 Nitra