Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Július Špaňár
Počet príspevkov: 16

1967

Špaňár, J. . (1967). Monumentálne dejiny gréckej filozofie. Filozofia, 22(2), 222-224. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/2/222-224.pdf

1966

Špaňár, J. . (1966). Medzinárodná konferencia o antike a dnešku. Filozofia, 21(4), 434-435. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/4/434-435.pdf

1961

Špaňár, J. . (1961). O pokrokových tradíciách antiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(3), 244. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/3/244.pdf
Špaňár, J. . (1961). Herakleitos z Efezu — prvý dialektik. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(2), 124-129. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/2/124-129.pdf

1960

Špaňár, J. . (1960). Karel Berka, K dějnám výrokové logiky v antice. Slovenský Filozofický časopis, 15(4), 438-439. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/4/438-439.pdf
Špaňár, J. . (1960). Franciscus Novotný, Platonis Epinomis commentariis illustrata. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 331-332. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/331-332.pdf
Špaňár, J. . (1960). A. P. Každan, Náboženství a ateismus ve starověku. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 330-331. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/330-331.pdf

1959

Špaňár, J. . (1959). Aristoteles, O vyjadřování. Slovenský Filozofický časopis, 14(4), 422-423. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/4/422-423.pdf
Špaňár, J. . (1959). Karel Berka, O vzniku logiky. Slovenský Filozofický časopis, 14(3), 307-308. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/3/307-308.pdf
Špaňár, J. . (1959). K niektorým problémom ranej gréckej filozofie. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 125-145. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/125-145.pdf