Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

A. Vávra
Počet príspevkov: 1

1961

Vávra, A. ., & Bober, J. . (1961). О spoločnom rokováni redakčných rád filozofických časopisov ČSAV a SAV. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(5), 389-391. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/5/389-391.pdf