Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Vašek
Počet príspevkov: 6

2022

Vašek, M. . (2022). Kritická racionalita a možnosť nemožného. Glosy – Fragmenty Otakara A. Fundu. Filozofia, 77(10), 804-814. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.10.5

2021

Vašek, M. . (2021). Eco a Vattimo – negatívny realizmus verzus slabé myslenie. Filozofia, 76(4), 293 – 306. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.4.5

2018

Blaščíková, A. ., & Vašek, M. . (2018). Problematika úmyslu (intentio) u Petra Abelarda a Tomáša Akvinského. Filozofia, 73(10), 831-843. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/831-843.pdf
Vašek, M. . (2018). Funda, O. A.: K filosofii náboženství. Filozofia, 73(9), 771-774. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/771-774.pdf

2013

Vašek, M. . (2013). Abelardova filozofická reflexia náboženského dialógu. Filozofia, 68(6), 481-492. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/481-492.pdf

2012

Vašek, M. . (2012). Brague, R.: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších. Filozofia, 67(4), 347-349. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/4/347-349.pdf