Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Leszek Kołakowski
Počet príspevkov: 1

1955

Baczko, B. ., & Kołakowski, L. . (1955). Tradície vedeckého socializmu a úlohy marxistickej filozofickej historiografie. Filozofický časopis, 10(3), 249-257. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/3/249-257.pdf