Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Oldřich Kramoliš
Počet príspevkov: 1

2017

Kramoliš, O. . (2017). Antisthenova „naturální ekonomie“. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby. Filozofia, 72(7), 537-547. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/7/537-547.pdf