Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Haloun
Počet príspevkov: 1

2015

Šarkadyová, L. ., & Haloun, M. . (2015). Správa z konferencie Canguilhem a myšlení živého. Filozofia, 70(1), 79. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/1/79.pdf