Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jana Lenghardtová
Počet príspevkov: 2

2000

Lenghardtová, J. . (2000). Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave). Filozofia, 55(2), 183-184. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/183-184.pdf
Lenghardtová, J. ., & Šišmišová, P. . (2000). Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku. Filozofia, 55(2), 185-186. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/185-186.pdf